logo

Muskelsvaghet är ett ganska vanligt klagomål, men ordet svaghet har ett brett spektrum av betydelser, inklusive trötthet, minskad muskelstyrka och oförmåga hos muskler att fungera alls. Det finns ett ännu större utbud av möjliga orsaker.

Termen muskelsvaghet kan användas för att beskriva flera olika tillstånd.

Primär eller sann muskelsvaghet

Denna muskelsvaghet manifesterar sig som en oförmåga att utföra den rörelse som en person vill utföra med musklerna första gången. Det finns en objektiv minskning i muskelstyrka och styrka ökar inte oavsett hur hårt du försöker, det vill säga muskelen fungerar inte ordentligt - det är onormalt.

När denna typ av muskelsvaghet inträffar verkar musklerna kollapsade, mindre i volym. Detta kan till exempel hända efter en stroke. Samma visuella bild uppstår med muskeldystrofi. Båda förhållandena leder till en försvagning av musklerna som inte kan utföra den vanliga belastningen, och detta är en verklig förändring i muskelstyrkan..

Muskeltrötthet

Trötthet kallas ibland asteni. Det är känslan av trötthet eller utmattning som en person känner när musklerna används. Musklerna blir inte riktigt svagare, de kan fortfarande göra sitt jobb, men att få muskelarbetet kräver mycket ansträngning. Denna typ av muskelsvaghet ses ofta hos personer med kroniskt trötthetssyndrom, sömnstörningar, depression och kronisk hjärta-, lung- och njursjukdom. Detta kan bero på en minskning av hastigheten med vilken musklerna kan ta emot den erforderliga mängden energi..

Muskeltrötthet

I vissa fall är muskeltrötthet främst förknippat med ökad trötthet - muskeln börjar fungera, men blir trött snabbt och tar längre tid att återhämta sig. Trötthet är ofta förknippad med muskeltrötthet, men är mest synlig vid sällsynta tillstånd som myastenia gravis och myotonisk dystrofi..

Skillnaden mellan dessa tre typer av muskelsvaghet är ofta inte uppenbar och patienten kan ha mer än en typ av svaghet på en gång. En slags svaghet kan också växla med en annan typ av svaghet. Men med en noggrann inställning till diagnosen lyckas läkaren bestämma den huvudsakliga typen av muskelsvaghet, eftersom vissa sjukdomar kännetecknas av denna eller den typen av muskelsvaghet..

De främsta orsakerna till muskelsvaghet

Brist på tillräcklig fysisk aktivitet - en inaktiv (stillasittande) livsstil.

Brist på muskelbelastning är en av de vanligaste orsakerna till muskelsvaghet. Om muskler inte används ersätts muskelfibrer i musklerna delvis av fett. Och med tiden försvagas musklerna: musklerna blir mindre täta och mer slappa. Och även om muskelfibrerna inte tappar sin styrka minskar antalet och de dras inte så effektivt in. Och personen känner att de har blivit mindre i volym. När du försöker utföra vissa rörelser går tröttheten snabbare in. Villkoret är reversibelt med rimlig regelbunden träning. Men när vi åldras blir detta tillstånd mer uttalat..

Maximal muskelstyrka och en kort återhämtningsperiod efter ansträngning observeras vid 20-30 års ålder. Det är därför de flesta av de stora idrottare uppnår fantastiska resultat i denna ålder. Att stärka musklerna med regelbunden träning kan dock göras i alla åldrar. Många framgångsrika långdistanslöpare var i 40-talet. Muskeltolerans för långvariga aktiviteter som maraton förblir hög längre än för en kraftfull, kort skur av aktivitet som sprintning.

Det är alltid bra när en person har tillräcklig fysisk aktivitet i alla åldrar. Men återhämtningen från skador på muskler och senor är långsammare med åldern. Oavsett vilken ålder en person bestämmer sig för att förbättra sitt fysiska tillstånd är en rimlig träningsprogram viktig. Och det är bättre att samordna träning med en specialist (instruktör eller läkare för övningsterapi).

åldrande

När vi åldras förlorar muskler styrka och massa och de blir svagare. Även om de flesta accepterar detta som en naturlig följd av åldern - särskilt om åldern är anständig, är oförmågan att göra vad som var möjligt vid en yngre ålder ofta obekväm. Träning är emellertid gynnsam i ålderdom, och säker träning kan öka muskelstyrkan. Men återhämtningstiden efter skada är mycket längre i åldern, eftersom ofrivilliga förändringar i metabolism inträffar och benets ömhet ökar.

infektioner

Infektion och sjukdom är en av de vanligaste orsakerna till temporär muskeltrötthet. Detta beror på inflammation i musklerna. Och ibland, även om den smittsamma sjukdomen har minskat, kan återhämtningen av muskelstyrkan ta lång tid. Detta kan ibland orsaka kroniskt trötthetssyndrom. Varje sjukdom med feber och muskelinflammation kan vara en trigger för kroniskt trötthetssyndrom. Vissa sjukdomar är dock mer benägna att orsaka detta syndrom. Dessa inkluderar influensa, Epstein-Barr-virus, HIV, Lyme-sjukdom och hepatit C. Andra mindre vanliga orsaker är tuberkulos, malaria, syfilis, polio och Dengue-feber..

Graviditet

Under och omedelbart efter graviditeten kan höga blodsteroidnivåer i kombination med järnbrist orsaka muskeltrötthet. Detta är en helt normal muskelreaktion på graviditet, men viss gymnastik kan och bör göras, men betydande fysisk aktivitet bör uteslutas. Dessutom uppträder smärta i nedre rygg ofta på gravida kvinnor på grund av en kränkning av biomekanik..

Kroniska sjukdomar

Många kroniska sjukdomar orsakar muskelsvaghet. I vissa fall beror detta på en minskning av blodtillförseln och näringsämnen till musklerna..

Perifer kärlsjukdom orsakas av förträngningar av artärerna, vanligtvis förknippade med kolesterolavlagringar, och utlöses av dålig diet och rökning. Tillförseln av blod till musklerna minskas, och detta märks särskilt under träning när blodflödet inte klarar muskelns behov. Smärta är ofta vanligare vid perifer kärlsjukdom än muskelsvaghet.

Diabetes - Detta tillstånd kan leda till muskelsvaghet och förlust av kondition. Högt blodsocker sätter musklerna i nackdel, och deras funktion försämras. När diabetes utvecklas störs dessutom perifera nervstrukturer (polyneuropati), vilket i sin tur försämrar normal muskelnervation och leder till muskelsvaghet. Förutom nerver uppstår arteriell skada i diabetes mellitus, vilket också leder till dålig blodtillförsel till musklerna och svaghet. Hjärtsjukdomar, speciellt hjärtsvikt, kan leda till försämrad blodtillförsel till musklerna på grund av en minskning av hjärtbesvär och aktiva muskler får inte tillräckligt med blod (syre och näringsämnen) vid belastningens topp och detta kan leda till snabb muskeltrötthet.

Kroniska lungsjukdomar, såsom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), minskar kroppens förmåga att använda syre. Muskler kräver en snabb tillförsel av syre från blodet, särskilt under träning. Minskad syreförbrukning leder till muskeltrötthet. Med tiden kan kronisk lungsjukdom leda till att muskler förloras, även om detta främst är fallet i avancerade fall när blodets syrehalter börjar sjunka.

Kronisk njursjukdom kan leda till en obalans av mineraler och salter i kroppen, och det är också möjligt att påverka nivån på kalcium och vitamin D. Njursjukdom orsakar också ackumulering av giftiga ämnen (gifter) i blodet, eftersom nedsatt njurens utsöndringsfunktion minskar deras utsöndring från kroppen. Dessa förändringar kan leda till både verklig muskelsvaghet och muskeltrötthet..

Anemi är en brist på röda blodkroppar. Det finns många orsaker till anemi, inklusive dålig kost, blodförlust, graviditet, genetiska sjukdomar, infektioner och cancer. Detta minskar förmågan hos blodet att transportera syre till musklerna för att musklerna ska kunna dras samman helt. Anemi utvecklas ofta ganska långsamt, så vid tidpunkten för diagnosen noteras redan muskelsvaghet och andnöd.

Sjukdomar i centrala nervsystemet

Ångest: Allmän utmattning kan utlöses av ångest. Detta beror på den ökade aktiviteten i adrenalinsystemet i kroppen..

Depression: Allmän utmattning kan också orsakas av depression.

Ångest och depression är tillstånd som tenderar att orsaka känslor av trötthet och "trötthet" snarare än sann svaghet.

Kronisk smärta - en allmän effekt på energinivåerna kan leda till muskelsvaghet. Liksom med ångest stimulerar kronisk smärta kroppen att producera kemikalier (hormoner) som svarar på smärta och trauma. Dessa kemikalier får dig att känna dig trött eller trött. Vid kronisk smärta kan muskelsvaghet också uppstå eftersom musklerna inte kan användas på grund av smärta och obehag.

Muskelskada från trauma

Det finns många faktorer som leder till direkt muskelskada. Det mest uppenbara är skador eller skador som sportskador, förorening och förskjutningar. Träning utan att "värma upp" och sträcka musklerna är en vanlig orsak till muskelskada. Varje muskelskada resulterar i blödning från de skadade muskelfibrerna i muskeln, följt av svullnad och inflammation. Detta gör musklerna mindre starka och smärtsamma när du utför rörelser. Det huvudsakliga symptomet är lokal smärta, men svaghet kan förekomma senare..

Medicin

Många mediciner kan orsaka muskelsvaghet och muskelskada som en följd av en biverkning eller en allergisk reaktion. Det börjar vanligtvis som trötthet. Men skador kan utvecklas om medicinen fortsätter. Oftast orsakas dessa effekter av att ta läkemedel som statiner, vissa antibiotika (inklusive ciprofloxacin och penicillin) och antiinflammatoriska smärtstillande medel (såsom naproxen och diklofenak).

Långvarig användning av orala steroider orsakar också muskelsvaghet och atrofi. Detta är en förväntad biverkning av steroider vid långvarig användning och därför försöker läkare att förkorta steroidanvändningen. Mindre vanliga mediciner som kan orsaka muskelsvaghet och muskelskada inkluderar

 • Vissa hjärtmedicineringar (som amiodaron).
 • Kemoterapi läkemedel.
 • HIV-droger.
 • interferoner.
 • Läkemedel som används för att behandla överaktiv sköldkörtel.

Andra ämnen.

Långvarig alkoholkonsumtion kan leda till muskelsvaghet i axlar och lårmuskler.

Rökning kan indirekt försvaga musklerna. Rökning orsakar förträngning av artärerna, vilket leder till perifer kärlsjukdom.

Kokainmisbruk orsakar markant muskelsvaghet, precis som andra droger.

Sömnstörningar

Problem som stör eller reducerar sömnens varaktighet leder till muskeltrötthet, muskeltrötthet. Dessa störningar kan inkludera: sömnlöshet, ångest, depression, kronisk smärta, rastlösa bensyndrom, skiftarbete och små barn som håller sig vakna på natten.

Andra orsaker till muskelsvaghet

Kroniskt trötthetssyndrom

Detta tillstånd är ibland förknippat med vissa virusinfektioner såsom Epstein-Barr-viruset och influensa, men tillståndet för detta tillstånd har inte förstås fullt ut. Musklerna är inte ömma, men de tröttnar mycket snabbt. Patienter känner ofta behovet av större ansträngning för att utföra muskelaktiviteter som de tidigare utfört enkelt.

Vid kroniskt trötthetssyndrom är musklerna inte kollapsade och kan ha normal styrka när de testas. Detta är lugnande eftersom det innebär att chanserna för återhämtning och full återhämtning är mycket stora. CFS orsakar också psykologisk trötthet när man utför intellektuella aktiviteter, till exempel blir långvarig läsning och kommunikation också utmattande. Patienter visar ofta tecken på depression och sömnstörningar.

fibromyalgi

Denna sjukdom är symptomatisk för kroniskt trötthetssyndrom. Men med fibromyalgi blir musklerna smärtsamma att palpera och tröttnar mycket snabbt. Muskler i fibromyalgi kollapsar inte och behåller sin styrka under formell muskeltestning. Patienter tenderar att klaga mer över smärta än trötthet eller svaghet.

Sköldkörtel dysfunktion (hypotyreos)

I detta tillstånd leder bristen på sköldkörtelhormoner till allmän trötthet. Och om hypotyreos inte behandlas, kan muskeldegeneration och slöseri utvecklas över tid. Sådana förändringar kan vara allvarliga och i vissa fall irreversibla. Hypotyreos är ett vanligt tillstånd, men muskelproblem kan vanligtvis undvikas vid snabb behandling..

Brist på vätska i kroppen (uttorkning) och elektrolytobalans.

Problem med den normala balansen av salter i kroppen, inklusive till följd av uttorkning, kan orsaka muskeltrötthet. Muskelproblem kan bara vara mycket allvarliga i extrema fall, till exempel uttorkning under en maraton. Muskler fungerar sämre när det finns en obalans av elektrolyter i blodet.

Sjukdomar tillsammans med muskelinflammation

Inflammatoriska muskelsjukdomar tenderar att utvecklas hos äldre och inkluderar både polymyalgi samt polymyositis och dermatomyositis. Vissa av dessa tillstånd korrigeras väl genom användning av steroider (som måste tas under många månader innan en terapeutisk effekt uppträder). Tyvärr kan steroider själva, vid långvarig användning, orsaka muskelförlust och svaghet..

Systemiska inflammatoriska sjukdomar som SLE och reumatoid artrit är vanliga orsaker till muskelsvaghet. I en liten procentandel av fallen kan reumatoid artrit, muskelsvaghet och trötthet vara de enda symtomen på sjukdomen under en betydande tid..

Onkologiska sjukdomar

Cancer och andra cancerformer kan leda till direkt muskelskada, men att ha cancer var som helst i kroppen kan också orsaka allmän muskeltrötthet. I avancerade stadier av cancer leder viktminskning också till verklig muskelsvaghet. Muskelsvaghet är vanligtvis inte det första tecknet på cancer och förekommer oftare i de senare stadierna av cancer.

Neurologiska tillstånd som leder till muskelskada.

Sjukdomar som påverkar nerverna leder vanligtvis till verklig muskelsvaghet. Detta beror på att om muskelfiberns nerv slutar fungera korrekt kan muskelfibrerna inte sammandras och till följd av brist på rörelse försvinner musklerna. Neurologiska störningar: Muskelsvaghet kan orsakas av cerebrovaskulära sjukdomar såsom stroke och hjärnblödning eller ryggmärgsskada. Muskler som blir delvis eller helt förlamade tappar sin normala styrka och så småningom atrofi; i vissa fall är muskelförändringar betydande och återhämtningen är mycket långsam eller funktionen kan inte återställas.

Ryggradsstörningar: När nerverna är skadade (komprimerad vid utloppet av ryggraden med ett bråck, utsprång eller osteofyt) kan muskelsvaghet uppstå. När nerven är komprimerad finns det en kränkning av ledning och motoriska störningar i rotens innervärdszon, och muskelsvaghet utvecklas endast i musklerna som är inerverade av vissa nerver som har genomgått kompression

Andra nervsjukdomar:

Multipel skleros - orsakad av skador på nerver i hjärnan och ryggmärgen och kan leda till plötslig förlamning. Med multipel skleros är partiell återställning av funktioner möjlig med adekvat behandling.

Guillain-Barré-syndrom är en akut autoimmuninflammatorisk polyradikulonuropati, manifesterad av slapp pares, sensoriska störningar, autonoma störningar orsakade av en virusinfektion

Parkinsons sjukdom: Detta är en progressiv sjukdom i centrala nervsystemet, både i den motoriska sfären och i den intellektuella och emotionella sfären. Det drabbar främst personer över 60 år och utöver muskelsvaghet upplever Parkinsons patienter skakningar och muskelstivhet. De har ofta svårt att starta och stoppa rörelse och är ofta deprimerade.

Sällsynta orsaker till muskelsvaghet

Genetiska sjukdomar som påverkar muskler

Muskeldystrofier - ärftliga sjukdomar där musklerna drabbas är ganska sällsynta. Den mest kända sådana sjukdomen är Duchenne muskeldystrofi. Detta tillstånd förekommer hos barn och leder till en gradvis förlust av muskelstyrka..

Flera sällsynta muskeldystrofier kan debutera i vuxen ålder, inklusive Charcot-Marie-Tooth-syndrom och Facioscapulohumeral dystrofi-syndrom. De orsakar också gradvis förlust av muskelstyrka, och ofta kan dessa förhållanden leda till funktionsnedsättning och rullstolspärr..

Sarkoidos är ett sällsynt tillstånd där celler (granulom) bildas i hud, lungor och mjuka vävnader, inklusive muskler. Tillståndet kan läka på egen hand efter några år.

Amyloidos är också ett sällsynt tillstånd där ett onormalt protein (amyloid) byggs upp (avlagringar) i kroppen, inklusive i muskler och njurar.

Andra sällsynta orsaker: Direkt muskelskada kan uppstå vid sällsynta ärftliga metaboliska sjukdomar. Exempel inkluderar: glykogenlagringssjukdomar och, ännu mindre vanligt, mitokondriella sjukdomar, som uppstår när energisystemen i muskelceller inte fungerar korrekt.

Myotonisk dystrofi är en sällsynt genetisk muskelsjukdom som orsakar muskeltrötthet snabbt. Myotonisk dystrofi överförs från generation till generation, och som regel för varje nästa generation blir sjukdomens manifestationer mer uttalade.

Motorisk neuronsjukdom är en progressiv nervstörning som drabbar alla delar av kroppen. De flesta former av motorisk neuronsjukdom börjar i de distala extremiteterna och påverkar gradvis alla kroppens muskler. Sjukdomen utvecklas under månader eller år och patienter utvecklar snabbt svår muskelsvaghet och muskelsvinn.

Motorneuronsjukdom drabbar oftast män över 50, men det fanns många anmärkningsvärda undantag från denna regel, inklusive den berömda astrofysikern Stephen Hawking. Det finns många olika former av motorisk neuronsjukdom, men ingen framgångsrik behandling har ännu utvecklats..

Myasthenia gravis: Detta är en sällsynt muskelsjukdom där musklerna tröttnar snabbt och tar lång tid att återfå kontraktil funktion. Muskeldysfunktion kan vara så allvarlig att patienter inte ens kan hålla ögonlocken och talet blir svagt.

Förgiftningar - Giftiga ämnen orsakar ofta muskelsvaghet och förlamning på grund av effekten på nerverna. Exempel är fosfater och botulinumtoxin. När de utsätts för fosfater kan svaghet och förlamning vara beständig.

Addisons sjukdom

Addisons sjukdom är ett sällsynt tillstånd som gör att binjurarna är hypoaktiva, vilket resulterar i brist på steroider i blodet och obalans i blodelektrolyter. Sjukdomen utvecklas vanligtvis gradvis. Patienter kan märka hudfärgning (garvning) på grund av hudpigmentering. Det kan vara viktminskning. Muskeltrötthet kan vara mild och är ofta ett tidigt symptom. Sjukdomen är ofta svår att diagnostisera och särskilda undersökningar krävs för att diagnostisera sjukdomen. Andra sällsynta hormonella orsaker till muskelsvaghet inkluderar akromegali (överproduktion av tillväxthormon), hypofysisk hypoaktivitet (hypopituitarism) och allvarlig vitamin D-brist.

Diagnostik och behandling av muskelsvaghet

Om du har muskelsvaghet bör du rådfråga en läkare som främst är intresserad av svaren på följande frågor:

 • Hur verkade muskelsvaghet och när?
 • Finns det en dynamik av muskelsvaghet, både en ökning och en minskning?
 • Om det förändras allmänt välbefinnande, viktminskning eller har du nyligen rest utomlands?
 • Vilka mediciner tar patienten och var det några muskelproblem hos någon i patientens familj?

Läkaren kommer också att behöva undersöka patienten för att avgöra vilka muskler som är mottagliga för svaghet och om patienten har sann eller misstänkt muskelsvaghet. Läkaren kommer att kontrollera om det finns tecken på att musklerna känns mjukare vid beröring (vilket kan vara ett tecken på inflammation) eller om musklerna är trötta för snabbt.

Läkaren bör sedan kontrollera nervledningen för att avgöra om det är onormalt i ledningen av nerver till musklerna. Dessutom kan läkaren behöva kontrollera det centrala nervsystemet, inklusive balans och koordination, och eventuellt beställa laboratorietester för att bestämma förändringar i nivåerna av hormoner, elektrolyter och andra indikatorer..

Om detta inte tillåter att bestämma orsaken till muskelsvaghet kan andra diagnostiska metoder förskrivas:

 • Neurofysiologiska studier (ENMG, EMG).
 • Muskelbiopsi för att bestämma förekomsten av morfologiska förändringar i musklerna
 • Vävnadsskanning med CT (MSCT) eller MRT av kroppsdelar som kan påverka muskelstyrka och funktion.

Kombinationen av medicinsk historiedata, symtom, fysisk undersökningsdata och resultaten av laboratorie- och instrumentella forskningsmetoder gör det möjligt för de flesta fall att ta reda på den verkliga orsaken till muskelsvaghet och bestämma nödvändig behandlingstaktik. Beroende på förekomsten av muskelsvaghet (infektiös, traumatisk, neurologisk, metabolisk medicinering etc.), bör behandlingen vara patogenetisk. Behandlingen kan vara både konservativ och operativ..

Användning av material är tillåtet när du anger en aktiv hyperlänk till artikelns permanenta sida.

Vad betyder muskelsvaghet i ben och armar?

Muskelsvaghet i benen och armarna är ofta ett tecken på normal trötthet. Men det kan också vara ett tecken på patologi, så symptomen måste tas på allvar..

Orsakerna till svaghet i benen och armarna är inte alltid relaterade till muskelsjukdom eller dålig cirkulation. Det kan vara ett tecken på hjärt-kärlsjukdom och till och med förgiftning (om kräkningar och illamående läggs till huvudsymtomet). I varje fall krävs en fullständig undersökning - först då kan läkaren diagnostisera.

Det är inte alltid nödvändigt att gå till läkaren med ett problem som muskelsvaghet i benen eller armarna. Och ibland är banal trötthet eller felaktigt utvalda skor det enda skälet till detta fenomen. Men det finns också allvarligare problem - manifestationen av en infektionssjukdom eller en följd av för strikta dieter. Med åldern ackumuleras olika faktorer, efter 50 års ålder, är orsakerna till svaghet död av muskelvävnad, försämrad blodcirkulation.

Vanligtvis förekommer detta symptom i följande fall:

 1. 1. Åderbråck. Manifesteras genom svullnad och tyngd i benen.
 2. 2. Ateroskleros i kärlen i nedre extremiteter. I detta fall uppstår smärta, som intensifieras när man går. Det klassiska symptomet är intermittent claudication. Fötter kan tyckas ge upp.
 3. 3. Endarterit (inflammation i kärlen).
 4. 4. Plana fötter och andra fotologier i foten.
 5. 5. Sjukdomar i lederna.
 6. 6. Patologier i ryggraden, inklusive osteokondros.
 7. 7. Arteriell hypotension (lågt blodtryck).
 8. 8. Störningar i det endokrina systemet (sköldkörtelsjukdom, diabetes mellitus).
 9. 9. Brist på kalium i kroppen.

Ibland ligger problemet bara i musklerna. Detta är särskilt vanligt bland professionella idrottare som ett resultat av ökad fysisk ansträngning och skador..

Om svaghet uppträder samtidigt i armar och ben är den mest troliga orsaken en patologi i ryggraden, åtföljd av degenerativa och inflammatoriska processer i vävnaderna eller klämda nerver. En noggrann diagnos kan endast göras av en läkare, eftersom liknande symptom är karakteristiska för sjukdomar i nervsystemet eller hjärnan. Muskelsvaghet i både ben och armar orsakas av en proteinbrist i kroppen.

Hos barn provoseras svaghet i benen av raket. Och för spädbarn som bara lär sig gå - med stora belastningar.

Ibland visas plötslig svaghet i benen samtidigt som yrsel. Detta händer vanligtvis hos barn eller ungdomar. I det första fallet är problemet förknippat med aktiv tillväxt och utveckling, när transformationen av det autonoma nervsystemet sker. Hos ungdomar - med hormonella förändringar i kroppen. Detta påverkar nervsystemet och blodkärlen, så svaghet känns inte bara i benen, utan i hela kroppen. Svimmelhet växlar ofta med svimning. I detta fall föreskriver inte läkaren någon allvarlig behandling. För ett barn (eller tonåring) är näringsrik näring och rätt arbetssätt och vila viktigt.

Hos vuxna är svaghet i benen och yrsel symtom på allvarligare störningar:

 1. 1. Sjukdomar orsakade av virusinfektioner (ARVI, influensa, tonsillit). Det är nödvändigt att bli av med den underliggande sjukdomen genom att ta antivirala läkemedel (till exempel Novirin), interferoner, och vid behov antipyretiska läkemedel..
 2. 2. En kraftig ökning eller minskning av blodtrycket. För hypertoni kommer din läkare att förskriva medicinering och en låg-salt diet..
 3. 3. Huvudskador.
 4. 4. Långvarig fasta eller svår överätning. Ofta förekommer sådana symtom hos anhängare av strikta mono-dieter. Det är nödvändigt att justera kosten så att dess energivärde motsvarar en persons kostnader och livsstil.
 5. 5. Allvarlig stress eller psyko-emotionell stress.
 6. 6. Tumörer i hjärnan. Det kan bara upptäckas när en fullständig diagnos utförs.

Känsla av svaghet och yrsel förekommer ofta hos gravida kvinnor. Detta beror på hormonella förändringar i kroppen..

Inte bara personer med nedsatt blodcirkulation möter symptom på "bomullsfötter". Ofta upplever en helt frisk person samma starka svaghet i värmen. Ibland observeras detta symptom hos människor som måste gå mycket på jobbet eller stå hela dagen. "Vadade fötter" förekommer hos äldre på grund av de naturliga cirkulationsproblemen för deras ålder. I riskgruppen ingår personer med övervikt, störningar i det endokrina systemet och matsmältningssystemet, de som lider av hypotoni osv. Hos kvinnor förekommer denna känsla under menstruationen eller bokstavligen dagen innan. Det kan också förknippas med klimakteriet..

För att bli av med den obehagliga känslan måste du eliminera överträdelsen som orsakade den. För att göra detta bör du boka tid hos en kardiolog eller endokrinolog och genomgå en fullständig undersökning..

I vissa fall är detta inte nödvändigt (med brist på sömn, överarbete eller brist på vitaminer). Men ibland "bomullsben" är ett symptom på ett farligt tillstånd - en stroke eller hjärtattack. I detta fall uppträder ytterligare tecken - huvudvärk eller hjärta, fingrar i dom, fingrar, yrsel, ben viker. Det rekommenderas att omedelbart ringa ambulans. Symtomet på en hjärtattack är hjärtsmärta. Innan en ambulans anländer ska en person ges en nitroglycerintablett och förses med frisk luft.

Pre-stroke-tillståndet åtföljs av domningar i hälften av kroppen, tal- och synskador. I sådana fall, före ankomsten av ambulans, är det nödvändigt att ge offret en sådan position så att personen kan andas. När trycket stiger behöver du inte försöka få ner det. Detta är hjärnans försök att anpassa sig till den aktuella situationen..

Svaghet och skakning i lemmarna är ofta ett tecken på ett tillstånd som hypoglykemi, det vill säga en patologi där kroppen inte absorberar glukos väl. Sekventiell skada på hjärnans områden inträffar så att symtomen uppträder gradvis och inte omedelbart. En kraftig brist på luft leder till skakning i händerna, vilket beror på en glukosbrist i vävnaderna (i detta tillstånd slutar cellerna att ta syre). Detta händer när en person går utan mat under lång tid och sedan åt en mat rik på kolhydrater. Svaghet uppträder under stark fysisk ansträngning, om kroppen expanderar ackumulerat glykogen och med uttorkning.

Första hjälpen för detta tillstånd är att ta piller som innehåller dextros eller glukagon. Om sjukdomen är mild är det tillräckligt att dricka en kopp söt te. Mycket ofta orsakas hypoglykemi av diabetes mellitus, leverpatologier och andra störningar. I detta fall är det nödvändigt att behandla den underliggande sjukdomen..

Om svaghet och skakning i armar och ben åtföljs av en snabb hjärtslag, indikerar detta hjärt-kärlsjukdom, allvarlig stress.

Svaghet i benen och armarna - de viktigaste orsakerna och lösningarna på problemet

En del människor upplever fenomenet plötslig svaghet i benen och armarna. Detta ovanliga tillstånd i ens egen kropp kan överraska en person och varar inte så länge eller fortskrider, och därmed orsaka konkret obehag. Vid sådana ögonblick kan en person inte ens hålla ett glas vatten i händerna. Men efter några minuter stabiliseras tillståndet och återgår till det normala. Men själva förekomsten av ett sådant fenomen kan indikera problem med kroppen..

Anledningarna

När en person känner svaghet i benen och armarna, är det viktigt att veta vad exakt orsakade sådana förändringar i det fysiologiska tillståndet. Störningar i hela nervsystemets arbete, som avser ledning av nervimpulser i muskelvävnad, kan leda till ett sådant problem. I detta fall indikerar slöhet i lemmarna neurologiska störningar..

Ibland indikerar svaghet ett fel i elektrolytbalansen eller basmetabolismen. Detta tillstånd föregås vanligtvis vid anslutning till den svåraste dieten eller otillräckligt vätskeintag. En annan faktor i det plötsliga uppkomsten av detta problem är dysfunktion i organ som njurar, matsmältningskanal eller lever..

Den manifesterade svagheten i övre extremiteter uppträder vanligtvis i följande fall:

 1. med cervikal osteokondros eller spondylos;
 2. med utvecklingen av axelartrit;
 3. med inflammation i skulderleden;
 4. om det var en skada i området med scapula eller handled.

Ett liknande tillstånd i benen orsakas ofta av följande sjukdomar:

 • lumbago i nedre delen av ryggen (lumbago);
 • ryggbråck;
 • hormonella störningar;
 • endokrina åkommor (diabetes mellitus, sköldkörtelsjukdomar);
 • osteokondros i korsryggen.

Kronisk trötthet, konstant emotionell stress bidrar också till uppkomsten av svaghet i de nedre extremiteterna. Men oftare uppstår detta fenomen på grund av inte en orsak, utan under påverkan av flera faktorer samtidigt..

Muskelsvaghet och relaterade sjukdomar

För att bli av med ett så obehagligt tillstånd som svaghet i benen och armarna måste du först fastställa den faktiska orsaken som ledde till en sådan funktionsfel i kroppen. För att göra detta är det viktigt att förstå om detta problem uppstår på egen hand, eller om det är förknippat med tecken som domningar, smärtsamma kramper, störningar i lokal känslighet.

Om vi ​​talar om artrit, som alltid åtföljs av svaghet i lemmarna, kännetecknas denna sjukdom från början av ledvärk och skador på kroppens yta. Vad gäller muskelsvaghet beror det sällan på närvaron av fysisk aktivitet i en persons liv. Vanligtvis förekommer detta fenomen i nedre extremiteterna, vilket gradvis påverkar händerna..

Svagheten i muskelsystemet är ganska ofta en komplikation som uppträder under allvarliga patologier av inre organ och störningar i kroppens funktion..

De vanligaste orsakerna till detta fenomen är:

 • signifikant proteinbrist;
 • förloppet för den inre inflammatoriska processen;
 • en infektion med vissa konsekvenser;
 • svår dehydrering;
 • negativa effekter av giftiga ämnen;
 • brist på vitaminer och mineraler;
 • järnbrist i blodet och diabetes mellitus;
 • störningar i elektrolytmetabolism;
 • neurologiska sjukdomar;
 • reumatoid artrit och sköldkörtelsjukdom.

Svaghet i benen eller armarna kan uppstå på grund av olämplig användning av starka mediciner, stress eller känslomässigt utbrott. Och för att noggrant fastställa orsaken till det förändrade tillståndet bör du definitivt besöka läkaren.

Vanligtvis känns svaghet i båda extremiteterna på en gång, men ibland kan detta fenomen påverka ena sidan, främst vänster. Och sedan börjar en person omedelbart misstänka uppkomsten av en sådan sjukdom som en stroke. När allt kommer omkring är det domningen i den vänstra halvan av kroppen som är ett karakteristiskt tecken på denna sjukdom. Men utöver en sådan faktor som bidragit till muskeldomningar kan det vara en sjukdom i mjälten eller vänster njure, vegetativ-vaskulär dystoni och tromboangiit, störningar i hjärtans arbete, krökningen i ryggraden.

Sådana sjukdomar kan inte diagnostiseras oberoende hemma. Därför är det bara en specialist som kan fastställa den verkliga orsaken till problemet. Och det är bättre om överklagandet till läkaren är omedelbart.

Orsaker till att ben skakar

Tillsammans med svaghet kan sammandragningar av vissa muskler i övre och nedre extremiteter uppstå, vilket leder till deras skakning. I ett sådant ögonblick skakar händerna, benen blir "vadda", det är svårt för en person att stå och ännu mer att fortsätta utföra sina vanliga handlingar. Detta villkor är av flera typer:

 1. grundläggande;
 2. fysiologisk;
 3. cerebellär;
 4. parkinsonistisk.

Svaghet och skakningar av väsentlig karaktär är vanligtvis förknippade med åldersrelaterade förändringar i kroppen. Denna störning förvärras när aktiviteten ökar. Det finns ingen särskild fara i detta tillstånd, men samtidigt störs personens bekväma liv avsevärt.

Fysiologiska skakningar åtföljda av svaghet i nedre extremiteter är vanliga. Det kan förknippas med inre ångest och stark rädsla, med överexcitation och systematisk överarbetning, med hypotermi i kroppen och störningar i det endokrina systemet. Ibland inträffar detta fenomen efter långvarig exponering för direkt solljus eller efter att ha druckit mycket koffein..

Cerebellar muskelsvaghet uppstår på grund av skada på själva cerebellum. Detta organ styr rörelser, så när det är dysfunktionellt kan skakande händer och benens försvagning uppstå. Parkinsons muskeltillstånd följer alltid Parkinsons sjukdom. Och då kan ovanstående problem stör en person även i vila..

Sätt att lösa problemet

När du plötsligt blir svag i nedre och övre extremiteterna bör du om möjligt ta en liggande position. Du måste försöka slappna av och stanna i detta tillstånd i minst 20 minuter. Vanligtvis räcker denna tid för att villkoret ska återgå till det normala..

Du kan ta ett lugnande medel. Det kan vara Fitosed, Novopassit eller valerian extrakt. Det är strängt förbjudet att röka eller konsumera alkoholhaltiga drycker i ett sådant ögonblick. Det är bättre att förbereda en tedrink baserad på medicinska växter som mynta, kamomill och lindblommor..

Men alla dessa rekommendationer är tillfälliga. De hjälper till att lindra symtomen, men eliminerar inte själva orsaken till problemet. För att ta reda på varför detta tillstånd har uppstått och för att skydda dig från upprepad muskelsvaghet bör du besöka din läkare. Du kan behöva undersökas av en reumatolog, neurolog, endokrinolog, terapeut och toxikolog.

Ett annat villkor för att bli av med svaghet i lemmarna är den rätta dagliga rutinen. Det är viktigt att leta efter tid till vila, särskilt om arbetsdagarna kännetecknas av ökad spänning. Fysisk aktivitet bör också doseras. Var noga med att övervaka din diet och drickregimet. Alla dessa rekommendationer gör att du kan eliminera muskelsvaghet och inte möta den igen..

Orsaker till svaghet i armar, ben och yrsel

Periodisk svaghet i extremiteterna påverkar minst en tredjedel av jordens befolkning. Anledningen till dessa processer kan inte fastställas av någon läkare i världen, men det finns ett antal tydliga symtom och förutsättningar som orsakar denna kränkning i människokroppens normala tillstånd..

En skarp och svår svaghet i armar och ben föregår ofta allvarlig sjukdom och konsekvenser i form av medvetenhetsförlust, eller mycket värre än utvecklingen av någon allvarlig sjukdom. Troligtvis indikerar dessa avvikelser inträffandet av allvarliga sjukdomar i kroppen, därför kan detta inte i något fall ignoreras..

Orsaker till svaghet i en persons lemmar, i armar och ben

Den främsta orsaken är en störning i det mänskliga nervsystemet. Det finns ofta patologier för muskelfunktion och cirkulationsstörningar, vilket leder till obehag. Ett lika betydelsefullt skäl som kännetecknar ett personligt svårt tillstånd är en obalanserad elektrolytbalans och avvikelser i metaboliska processer. Ovanstående patologier kan uppstå på grund av en obalans i näring, sömnlöshet och inte en felaktig daglig rutin..

Kanske detta orsakades av störningar i njurarna, levern och matsmältningskanalen, eller kanske påverkas människokroppen av inflammation i övre ryggen, artrit, osteokondros och andra sjukdomar i ryggraden, som inte bara hindrar rörelse, utan också hindrar normal blodcirkulation och metabolism... Orsakerna till yrsel, svaghet i armar och ben anges inte i allmänna medicinska läroböcker. Det enda som kan sägas med förtroende: en person i ögonblicket av ohälsa känner en stark svaghet i lemmarna, yrsel, illamående och eventuellt kramper.

Inte mindre betydande orsak till yrsel och svaghet i armar och ben är åderförkalkning, vegetativ-vaskulär dystoni, blockering av vener och trombos. Som ett resultat av dessa patologiska tillstånd cirkulerar blod dåligt i kroppen och levererar otillräckligt syre till de nedre extremiteterna. De åtföljande symtomen i detta fall är inte bara yrsel, allmänna sjukdomar, men också svullnad i benen..

Så snart du känner svaghet i lemmarna (armar och ben) eller en serie av yrsel, för vilken det enligt din åsikt inte finns någon anledning, måste du genast uppmärksamma vissa symptom som du kan ha och är bara de viktigaste förutsättningarna för att du känner dig dålig... Fasthet i olika delar av kroppen, minskad känslighet, kramper och kramper i kroppen, som stöds av yrsel och illamående, indikerar förekomsten av ett betydande antal sjukdomar i kroppen. Bland dem är:

 • Proteinbrist i muskelmassa.
 • Inflammation var som helst på kroppen.
 • Smittande process i kroppen.
 • Förgiftning, brist på vätska i kroppen, vilket resulterar i att balansen och de metaboliska processerna i kroppen störs.
 • Diabetes när som helst.
 • Anemi och störningar i hjärt- och kärlsystemets arbete, vilket leder till störningar i tillståndet i blodkärl och vener i hela kroppen.
 • Hypovitaminos eller ökad känslighet för kroppen för vitaminer.

I alla ovanstående fall blir armar och ben dumma på grund av dålig blodtillförsel eller försämrad diffusion av vätskor i kroppen. Svaghet är i detta fall ett tecken och en följd av en sjukdom som kan förekomma i kroppen. Därför är det nödvändigt att behandla själva sjukdomen, vilket orsakade svaghet och domningar..

Svagheten klassificeras enligt platsen. Oftast, i enlighet med den vänstra och högra halvkärnan i hjärnan, är den indelad i:

 1. höger sida svaghet i armar och ben;
 2. vänstersidig svaghet i armar och ben.

I sin tur bestäms vänster-sidigt av illamående, domningar i vänster ben och arm, kramper i vänster sida. Dessa processer i kroppen leder oftast till före-stroke och stroke. Om något av ovanstående symtom uppstår på vänster sida av kroppen, bör du omedelbart rådfråga en läkare för mer professionell och högkvalitativ diagnos och behandling..

Den högersidiga talar oftast om att utveckla skoliose. Detta orsakas av störningar i ryggkotornas placering, vilket gör att ryggkotorna stramar åt nervändarna och leder till svaghet och domningar i kroppens högra sida. Skador och långtidsarbete, benväxter, vegetativ-vaskulär dystoni är inte mindre betydelsefulla skäl som leder till uppkomsten av detta.

Behandling av svaghet och domningar i lemmarna, armar och ben

Orsakerna till yrsel, svaghet i armar och ben måste undersökas och behandlas i detalj. Oavsett orsak och symtom på avvikelser, är det nödvändigt att tydligt diagnostisera sjukdomen och ta ett ansvarsfullt synsätt i frågan om behandling.

När symtom dyker upp, måste du först sätta dig ner och lugna dig. Den enklaste åtgärden att vidta av alla med svaghet i extremiteterna är fullständig vila och vila. Sätt dig ner en halvtimme, dricka ett lugnande medel eller infusion med örtte. Vid sådana symtom är det strängt förbjudet att ta alkoholhaltiga drycker och rök..

Hur som helst är den bästa lösningen i detta fall att besöka en läkare som kommer att föreskriva rätt behandling för dig och identifiera orsaken till sjukdomen. Som en förebyggande åtgärd rekommenderar läkare att konsumera en tillräcklig mängd mat för patientens vikt och ålder, som innehåller användbara ämnen och vitaminer, och också minst en gång per år för att besöka hälsoorter och massagerum.

Läs mer om orsakerna till yrsel, svaghet i armar och ben

Administreringen av portalen rekommenderar inte kategoriskt självmedicinering och vid de första symtomen på sjukdomen rekommenderar vi att man läkare. Vår portal innehåller de bästa specialläkarna som du kan boka tid online eller via telefon. Du kan välja rätt läkare själv eller så hittar vi en helt gratis för dig. Dessutom kommer priset för en konsultation att vara lägre än i själva kliniken bara när vi bokar en tid genom oss. Detta är vår lilla present till våra besökare. vara hälsosam!

Svaghet i armar och ben - orsaker och behandling

Orsaker till svaghet i armar och ben

Cervikal osteokondros orsakar ofta svaghet och domningar i händerna (www.sleepnet.ru)

Mänskliga lemmar har en speciell fysiologi som hjälper till att utföra mycket exakta och specifika manipulationer. Till exempel, i processen att skriva bara en bokstav i alfabetet, involverar cirka 20 typer av muskler, 25 leder och miljoner nervimpulser..

Svaghet i armar och ben kan orsakas av:

 1. Cervikal osteokondros. Denna sjukdom drabbar främst vuxna som arbetar som frisörer, kirurger, klocktillverkare och fabriksoperatörer. Ossifiering av de intervertebrala skivorna leder till intrång och konstant irritation av nervrötterna. Samtidigt klagar patienter över smärta i nacken, armar, yrsel, lumbago i bakhuvudet och huvudvärk. Tryckökningar är ofta.
 2. Plexit i brachial plexus. Nervplexus ligger på nivån av klackbenet, i tjockleken på axelbandsmusklerna. Vid axelskador, sprickor i klackbenet, elektrisk chock, efter operationer, störningar i impulsledningen i övre extremiteten. I detta fall klagar patienter över svaghet i höger hand (eller vänster), begränsning av rörlighet, en känsla av krypning på huden..
 3. Fraktur i handens ben. Efter skador på benvävnad krävs användning av en gips i minst en månad. I detta fall försvagas armens muskler och atrofi. Efter att ha tagit bort gipsstödet kan patienter känna svår svaghet i armen, det är mycket svårt att utföra rörelser och handens funktion försämras.
 4. Hypotyreoidism uppstår när det finns en brist på sköldkörtelhormoner. I detta fall är patienter adynamiska, klagar ständigt på dåsighet, obehag, muskelsvaghet, lågt blodtryck.
 5. Osteokondros och bråck i ryggradens ryggrad. Irritation av nerverna i korsryggen orsakar svår smärta i ryggen, nedre extremiteter, svaghet och domningar i benen. Varje rörelse av bagagerummet åtföljs av smärtsam lumbago.
 6. Reumatoid artrit. Detta är en systemisk sjukdom som påverkar knä- och handledsleden i händerna. Patienter med leddeformitet, rörelse smärta, muskelsvaghet eller kramp.
 7. En stroke påverkar vanligtvis en sida av kroppen. Samtidigt uppstår ofta svaghet i vänster arm och ben, talhinder, svår huvudvärk.

För att fastställa den exakta orsaken till muskelsvaghet bör du konsultera en läkare och genomgå nödvändiga undersökningar.

Svaghet i armar och ben med diabetes

Blodglukos efter måltider över 11,1 mmol / l är ett tecken på diabetes mellitus (www.otnogi.ru)

Diabetes mellitus är inte en sjukdom, utan ett sätt att leva. Så säger patienter som lider av denna allvarliga sjukdom.

Viktig! En fastande blodsockernivå över 6,1 mmol / L indikerar diabetes.

Läkare identifierar ett stort antal komplikationer av diabetes mellitus. Muskelsvaghet i armar och ben visas i sådana fall:

 1. Hypoglykemi. Detta tillstånd visas när blodsockret är under 3,3 mmol / L. Då känner patienter skakningar och muskelsvaghet, svettningar, yrsel, medvetande. Om processen fortskrider inträffar ett koma..
 2. Ketos eller ketoacidos. Högt blodsocker (över 12-15 mmol / L) tappar kroppen, vilket orsakar törst, illamående, torr mun, muskelsvaghet, suddig syn och huvudvärk.
 3. En diabetisk fot anses vara en sen komplikation av sockersjuka när fotledets deformitet uppstår. Plana fötter, artros och bensår visas också..

Med diabetes mellitus, särskilt om en person inte övervakar blodsockernivåerna, minskas blodkärlen kraftigt. Detta leder till undernäring i hjärtat, njurarna och musklerna i benen och armarna..

Viktig! Konsekvent höga blodsockernivåer kan bidra till blockering av blodkärl i benen. Koldbrist kommer troligtvis att förekomma, vilket kräver amputering av lemmen

Diabetes mellitus kräver övervakning av glukosnivåer, vaskulär patency, njurfunktion och syntest.

Orsaker till domningar och skakningar i armar och ben

Om man skakar hand, om den är ihållande, kan det indikera Parkinsons sjukdom (www.murrays.co.uk)

Fasthet och skakning i lemmarna indikerar involvering av nervvävnad i processen. Brott mot impulsledning kan orsakas av följande skäl som anges nedan.

 1. Parkinsons sjukdom. Ibland kan du se hur en skakande person lider av svårigheter att utföra normala rörelser. Denna sjukdom är förknippad med otillräcklig syntes av dopamin i hjärncellerna. Patienter klagar över att beven i händerna när lugn, muskelsvaghet, nedsatt rörelsekoordination. Men skillnaden mellan denna sjukdom tror läkarna att skakningarna i lemmarna försvinner under rörelser.
 2. Cerebellar ataxi. Hjärnans nederlag av en tumör, huvudskador orsakar allvarliga vävnadsskador. Vid en sådan skada har patienterna mycket starkt skakande hand och fötter, nedsatt stabilitet. Till skillnad från Parkinsons sjukdom, om hjärnan är skadad, börjar benen skaka bara under rörelse..
 3. Kränkning av ryggradsnervarna med ett brok i ryggraden. Om känsliga rötter påverkas, känner patienterna svår smärta i lemmarna, domningar och brännande hud, ökad känslighet hos vissa delar av armar och ben.
 4. Polyneuropati vid diabetes mellitus påverkar små nervändar. Patienter känner domningar i lemmarna, förlust av känslighet i tårna. Med hopp i blodsockret börjar fingrarna skaka av brist på näring, en svag svaghet uppträder i musklerna.

Läkares råd. Om skakning och svaghet uppträder i händerna, suga den söta godisen omedelbart. Detta tillstånd kan utlösas av låga blodsockernivåer.

Förlorar inte synen på otillräcklig näring, brist på socker, salt, stress, upplevelser i kosten, vilket också kan bidra till uppkomsten av skakningar i händer och fötter..

Vilken läkare du ska kontakta

För långvarig eller ofta svag ben, boka tid hos en terapeut. Efter den första diagnosen kommer han att rekommendera dig en specialiserad specialist - en neurolog, flebolog, kardiolog eller ortoped.

Lalayan Tigran Vladimirovich

Neurolog • Kiropraktor
Erfarenhet 22 år

Ponedelko Tatiana Sergeevna

Neurolog • Akupunktör
13 års erfarenhet

Maltsev Sergey Igorevich

Masseur • Kinetrak
Erfarenhet 14 år

Troitskaya Tatiana Evgenievna

Fysioterapeut
Erfarenhet 33 år

Astakhova Elena Vyacheslavovna

Neurolog
Erfarenhet 14 år

Alexandrov Anton Valerievich

ortoped
11 års erfarenhet

Gadzhimuradov Abdula Gadzhimuradovich

Ortopedist • Strom-vaskulär fraktion
5 års erfarenhet

Smirnov Egor Nikolaevich

Ortopedist • Strom-vaskulär fraktion
6 års erfarenhet

Teleev Marat Sultanbekovich

Ortopedist • Strom-vaskulär fraktion
5 års erfarenhet

Bodan Stanislav Mikhailovich

Ortopedist • Strom-vaskulär fraktion
Erfarenhet 23 år

Bulatsky Sergey Olegovich

Ortopedist • Strom-vaskulär fraktion
11 års erfarenhet

3 ”Vadade fötter” och skakande lemmar

Inte bara personer med nedsatt blodcirkulation möter symptomet ”bomullsfötter”. Ofta upplever en helt frisk person samma starka svaghet i värmen. Ibland observeras detta symptom hos människor som måste gå mycket på jobbet eller stå hela dagen. ”Vadade fötter” förekommer hos äldre på grund av blodcirkulationsproblem naturliga för deras ålder. I riskgruppen ingår personer med övervikt, störningar i det endokrina systemet och matsmältningssystemet, de som lider av hypotoni osv. Hos kvinnor förekommer denna känsla under menstruationen eller bokstavligen dagen innan. Det kan också förknippas med klimakteriet..

För att bli av med den obehagliga känslan måste du eliminera överträdelsen som orsakade den. För att göra detta bör du boka tid hos en kardiolog eller endokrinolog och genomgå en fullständig undersökning..

I vissa fall är detta inte nödvändigt (med brist på sömn, överarbete eller brist på vitaminer). Men ibland är "vadderade" lemmar ett symptom på ett farligt tillstånd - en stroke eller hjärtattack. I detta fall uppträder ytterligare tecken - huvudvärk eller hjärta, fingrar i dom, fingrar, yrsel, ben viker. Det rekommenderas att omedelbart ringa ambulans. Symtomet på en hjärtattack är hjärtsmärta. Innan ambulansen anländer ska personen ges en nitroglycerintablett och förses med frisk luft.

Pre-stroke-tillståndet åtföljs av domningar i hälften av kroppen, tal- och synskador. I sådana fall, före ankomsten av ambulans, är det nödvändigt att ge offret en sådan position att personen kan andas. När trycket stiger behöver du inte försöka få ner det. Detta är hjärnans försök att anpassa sig till den aktuella situationen..

Svaghet och skakning i lemmarna är ofta ett tecken på ett tillstånd som hypoglykemi, det vill säga en patologi där kroppen inte absorberar glukos väl. Sekventiell skada på hjärnans områden inträffar så att symtomen uppträder gradvis och inte omedelbart. En kraftig brist på luft leder till skakning i händerna, vilket beror på en glukosbrist i vävnaderna (i detta tillstånd slutar cellerna att ta syre). Detta händer när en person går utan mat under lång tid och sedan åt en mat rik på kolhydrater. Svaghet uppträder under stark fysisk ansträngning, om kroppen expanderar ackumulerat glykogen och med uttorkning.

Första hjälpen för detta tillstånd är att ta piller som innehåller dextros eller glukagon. Om sjukdomen är mild är det tillräckligt att dricka en kopp söt te. Mycket ofta orsakas hypoglykemi av diabetes mellitus, leverpatologier och andra störningar. I detta fall är det nödvändigt att behandla den underliggande sjukdomen..

Om svaghet och skakning i armar och ben åtföljs av en snabb hjärtslag, indikerar detta hjärt-kärlsjukdom, allvarlig stress.

Rekommenderad
De huvudsakliga orsakerna till smärta i coccyx

Orsaker till smärta i övre extremiteterna

Svaghet i musklerna i händerna är ett tecken på osteokondros och spondylos i livmoderhalsen, artrit i axelleden och inflammatoriska processer. Dessa är de viktigaste faktorerna, men listan slutar inte där. Ett tillstånd före infarkt har svaghet i vänster arm och ben. Dessutom finns det en domningar av någon hälft av kroppen, oftast till vänster. Faktorer som väcker svaghet i nedre och övre extremiteter inkluderar:

 • VSD;
 • hjärt-kärlsjukdomar;
 • irreversibla processer i vänster njure;
 • mjältsjukdom;
 • thromboangiitis;
 • hernias, tumörer, krökning av ryggraden.

Det finns andra skäl för sjukdomens utveckling, inklusive: långvariga stressiga tillstånd, överbelastning av kroppen, överhettning av solenergi, fysisk och mental stress, försämrad termoregulering.

Vissa sjukdomar kan orsaka skakningar i armar och ben. Först av allt är det osteokondros. Osteofyter lämnar också sitt negativa avtryck. Dysfunktion i den subklaviska artären har en dålig effekt på blodtillförseln till lemmarna. Dålig känslighet, svaghet och smärta är obligatoriska symtom..

Varje traumatisk effekt på axeln kan orsaka smärtsamma upplevelser. Handledsskador kan leda till domningar. Infektioner och inflammationer provocerar en situation där muskelsvaghet utvecklas i armarna..

Medicinering och andra behandlingar

 • Ta något lugnande medel;
 • Massage;
 • Akupunktur;
 • Med lågt hemoglobin är det värt att ta preparat med järninnehåll;
 • Asparkam;
 • Vitaminer och beredningar med kalciuminnehåll;
 • Vitaminkomplex;
 • Om diagnosen noggrant ställs, tas de mediciner som föreskrivs av läkaren, för när huvudproblemet elimineras kommer själva symptomet att passera;
 • Fysioterapi
 • Fysioterapi. Behandling med magnet, laser, ultraljud;
 • Manuell terapi.

3 Obehagliga skor och livsstil

Benmusklerna kan plötsligt förlora sin kontraktion under dagen. På morgonen är personens tillstånd normalt, det finns inga tecken på sjukdom. Därför misstas ofta myasthenia gravis för vanlig trötthet. Det räcker att ligga i 15 minuter eller bara slappna av, smärtan försvinner, kontraktilfunktionen återställs och musklerna tjänar normalt personen igen.

Tumör i tymuskörteln - tymus, godartad, orsakar en kränkning av muskelkontraktion hos vuxna i frånvaro av uppenbara symtom på sjukdomen.

Medicinsk hjälp för muskelsvaghet

Anledningen till uppkomsten av myastenia gravis kan vara intaget av hormonella läkemedel och steroider. Experter märkte att muskelskontraktilitet inte är nedsatt under graviditet hos sjuka kvinnor. När mamma och barnets blod är oförenligt, passerar antikroppar in i fostret och den nyfödda har medfödda myastenia gravis.

 • hyperplasi av livmodern;
 • svullnad i tymusen;
 • infektion;
 • hormonell obalans.

Den förvärvade formen av myasthenia gravis manifesteras av plötslig svaghet i benen. Det uppstår på grund av sjukdomar:

Klagomål om stygga bomullsfötter kan ofta höras från personer som lider av myasthenia gravis. Musklernas sammandragning minskar, rörelse är svår. Detta orsakas av ett fel i immunsystemet. Orsakerna till sjukdomen förstås inte helt. I vissa fall, när myasthenia gravis upptäcks hos nyfödda, överförs patologin från modern.

Orsaker till manifestationen av bomullsfötter och yrsel

Symtom kan uppstå på grund av många olika faktorer, till exempel på grund av felaktigt monterade skor, långvarig promenad eller stående på ett ställe. I medelåldern kan orsakerna vara ännu mer, och som regel är de mycket allvarligare. Vadade fötter och yrsel kan uppstå på grund av muskelatrofi eller försämrad blodtillförsel till benen.

Svaghet i vänster arm och ben: orsaker till utveckling

Som regel, med utvecklingen av svaghet i vänster arm och ben, talar experter om en stroke, det vill säga en akut sjukdom i cerebral cirkulation. I själva verket är ett tydligt tecken på en sådan patologi precis domningen av hälften av kroppen (oftast den vänstra). Sådana fall är ganska vanliga. Det bör emellertid noteras att detta är långt ifrån den enda sjukdomen som uttrycks i impotensen av lemmarna. Så varför annars kan det vara svaghet i armar och ben, dåsighet? Skälen till detta tillstånd är ofta dolda i:

 • kardiopatologier (det vill säga vid sjukdomar i kranskärl och hjärta);
 • vegetativ-vaskulär dystoni, utplånande endarterit;
 • sjukdomar i vänster njure, inklusive utveckling av en tumörprocess i detta organ;
 • mjältsjukdomar;
 • utplånande åderförkalkning, tromboangiit;
 • sjukdomar i ryggraden, inklusive dess krökning, utsprång av skivan, bråck och tumörprocess.

Det bör också sägas att det är omöjligt att diagnostisera alla dessa sjukdomar utan särskilda metoder för forskning. Om svaghet uppträder i extremiteterna bör du därför kontakta en läkare, som är skyldig att skicka patienten för ytterligare undersökning för att identifiera den exakta orsaken till patologin i fråga. När det gäller en stroke, om du misstänker det, måste du snarast besöka en specialist.

Terapeutiska aktiviteter

Svaghet i de nedre extremiteterna, smärta i knäleden och klackarna, som uppstår på grund av trötthet, kräver inte särskild behandling. I det här fallet räcker det bara att byta skor till bekväma skor, eller vila, koppla av under en viss tid, och de obekväma tecknen kommer omedelbart att försvinna.

Med stammens växande svaghet är det nödvändigt att utesluta möjligheten att utveckla en stroke. Muskelsvaghet eller utveckla pares av lemmarna kan vara ett tecken på en allvarlig sjukdom. Terapi här bör syfta till att eliminera den underliggande patologin och inkluderar:

 • Kirurgisk ingripande - skärning av hematom, tumörneoplasma, abscess.
 • Anti-bakteriell behandling av smittsamma processer i hjärnan eller ryggmärgen.
 • Lämplig smärthantering.
 • Motgiftbehandling.
 • Ta mediciner som förbättrar neuromuskulär överföring.
 • Användning av läkemedel som syftar till att förbättra cerebral cirkulation.
 • Muskelutveckling genom speciell korrigerande gymnastik.

När slöhet är normen?

Svaghet i lemmarna och yrsel indikerar inte alltid förekomsten av någon sjukdom..

Sådana symtom observeras under en lång resa och kraftig skakning (långa resor med bil, tåg, flyg), liksom vid segling på ett fartyg. Svimhet och yrsel är ofta tecken på graviditet..

Under denna period lider kvinnor av toxikos, vilket leder till uttorkning och en minskning av blodvolymen, och detta provoserar en försämring av blodtillförseln till hjärnan. Svimhet och yrsel under graviditeten är normalt, men om det allmänna tillståndet blir värre bör du kontakta din läkare.

Dessa symtom är vanliga hos ungdomar. Under intensiv tillväxt och pubertet har kroppen inte tid att bygga om under ständiga förändringar, dessutom förändras den hormonella bakgrunden. Plötslig yrsel kan uppstå vid böjning eller byte av hållning. Om tonåringens allmänna tillstånd är tillfredsställande, finns det ingen anledning att oroa sig, svagheten försvinner på egen hand så snart kroppen är helt formad.


Kvinnor lider ofta av yrsel, ibland åtföljs symtomen av illamående. Yrsel och illamående är orsakerna till en kvinna. Vad du ska göra om du känner dig yr, berättar vi dig i artikeln.

Här hittar du recept för traditionell medicin för yrsel. Och överväga också åtgärder för att förhindra svindel.

Yrsel är förlust av balans. I vissa fall är detta symptom inte ett tecken på hälsoproblem, men ibland tyder tvärtom på en allvarlig störning. På denna länk http://neuro-logia.ru/zabolevaniya/golovokruzhenie/prichiny-lechenie.html kan du läsa om orsakerna till svindel och diagnosen sjukdomar i samband med detta symptom.

Cirkulationsstörningar

Kärlsjukdomar i nervsystemet, vars resultat kan vara stroke och hjärtattack, är allt vanligare hos patienter. I detta fall är situationer med så kallade övergående ischemiska attacker möjliga, när det finns ett "flimrande" av symtom - svaghet uppstår akut, men passerar snabbt. Efter en sådan händelse kan man inte hänga sig till självbelåtenhet och anta att allt fungerade. Det är nödvändigt att identifiera orsaken till händelsen så snart som möjligt och vidta lämpliga förebyggande åtgärder.

Stroke och hjärtattack kan inträffa inte bara i hjärnan utan också i ryggmärgen. Ett ryggmärgsslag som uppstår på alla nivåer kan lämna en person funktionshindrad eller kräva en lång och otroligt besvärlig återhämtning. Det måste sägas att på grund av strukturen i ryggmärgen är återhämtningen efter ett ryggmärg sällan framgångsrik, även i jämförelse med en stroke som påverkade hjärnan..

Svaghet i extremiteterna kan uppvisa ett hjärtinfarkt, i detta fall går gastrointestinala symtom ofta - illamående, buksmärta, uppblåsthet. Vissa former av hjärtattack förblir därmed odiagnostiserade, eftersom den kliniska bilden inte är typisk och "efterliknar" en akut sjukdom i andra organ (till exempel akut pankreatit).

Vener eller artärer i nedre extremiteter kan påverkas. Kronisk venös insufficiens minskar inte bara fysisk styrka, leder till smärtsamma upplevelser och orsakar estetiska problem, utan hotar också bildandet eller separationen av en blodpropp (som i en olycklig kombination av omständigheter kan blockera lungartären - lungemboli är ofta ett dödligt tillstånd). Stagnation i blod förekommer också vid kronisk hjärtsvikt, när svullnad visas på benen.

Bildandet av aterosklerotiska plack i kärlets lumen är en vanlig orsak till gångstörningar hos äldre. Den så kallade "intermittent claudication" utvecklas.

Intermittent claudication manifesteras också genom att utplåna endarterit, när kärlets lumen gradvis minskar. Förändringar i hudfärg, svaghet och svullnad visar Raynauds sjukdom, som ofta är hypotermi eller frostskada.
Menopaus och premenstruellt syndrom kan också orsaka kortvarig bensvaghet..

Svimmelhet i övre extremiteterna

Ett tillstånd av impotens, trötthet i muskelvävnader kan indikera förekomsten av spondylos, osteokondros i livmoderhalsen, artrit i lederna, inflammation. Dessa är de viktigaste faktorerna, men det finns andra. Tillvägagångssättet för en hjärtattack anges av svaghet i vänster ben eller arm, en anfall av svindel, domningar i en av kroppens halvor.

Orsakerna till slappheten i de övre, nedre lemmarna kan vara:

 • vegetativ dystoni;
 • irreversibel patologi i njurarna (vänster);
 • hjärt-kärlsjukdomar;
 • mjältsjukdomar;
 • neoplasmer, hernias, krökning av ryggraden;
 • thromboangiitis.

Det finns andra faktorer som kan provocera utvecklingen av ett patologiskt tillstånd, bland vilka är: överbelastning, solstopp, stress, konstant spänning, försämrad termoregulering.

Vissa sjukdomar kan orsaka slapphet i benen och armarna, till exempel en sådan patologi som osteokondros. Osteofyter lämnar ett negativt avtryck på människokroppen. Felaktig funktion av det subklaviska kärlet påverkar blodcirkulationen i lemmarna.

Ett tillstånd av impotens kan indikera närvaron av cervikal spondylos

Diagnostik

I sig själv behöver svaghet i benen ingen diagnos, men patienten måste undersökas för att avgöra varför detta symptom uppstod. För att göra detta måste patienten genomgå konsultationer och undersökningar med många specialister, inklusive:

 • endocrinologist;
 • neurolog;
 • terapeut;
 • hjärnkirurg;
 • allergolog;
 • specialist på infektionssjukdomar;
 • vaskulär kirurg;
 • reumatolog;
 • barnmorska.

Men förutom detta måste patienten:

 • donera blod för laboratorietester;
 • MRI;
 • endrofoniskt test;
 • CT;
 • elektromyografi;
 • Ultraljud.

Ju tidigare diagnosen bekräftas, särskilt med VSD och osteokondros, kommer den tidigare behandlingen att påbörjas.

Varför dåsighet också uppstår

Svaghet i hela kroppen, dåsighet, apati - dessa symtom är kända för alla, alla har upplevt dem minst en gång i sitt liv. I sådana ögonblick finns det ingen styrka att ens komma ur sängen eller hålla en mugg i mina händer. Ständigt sömnig, frossa över hela kroppen.

Symtomen är alarmerande och signalerar att något är fel med vår kropp. Dessa är kanske de vanligaste klagomålen, de ingår i symtomatologin för många patologier..

Ofta manifesterar de sig vid en temperatur orsakad av någon inflammation i kroppen - vare sig det är förkylt, bronkit eller kylda njurar, temperaturen kommer fortfarande att hoppa. Detta stör metaboliska processer i kroppen. Människokroppen är främst en proteinstruktur. Proteiner är grunden för alla metaboliska processer, så de är absolut nödvändiga för oss. De har, som alla organiska ämnen, ett temperaturoptimum..

Det börjar på 36 grader och slutar vid 37. Detta är bara en grad där vår kropp kan fungera bra. Den välkända temperaturen på 36,6 är idealisk - med vilken hastighet de metaboliska processerna är optimala. När de går utöver de övre gränserna för det optimala temperaturen förlorar proteiner sin struktur - denaturering inträffar, det vill säga bindningarna som håller proteinet i tillståndet av kulan bryts ned, det utvecklas, förlorar förmågan att fungera.

Därför känner vi oss så överväldigade med någon temperaturökning så hårda att vi upplever de sjukdomar som är förknippade med detta symptom..

Svaghet i armar och ben manifesterar sig med berusning - det vill säga kroppsinfektion med toxiner. Spektrumet kan vara stort - från viral eller enkel hepatit till elementär förgiftning.

En annan patologi som kännetecknas av svaghet i kroppen och dåsighet är brucellos. Sjukdomen kallas med rätta en av de farligaste - det är en smittsom-allergisk patologi, som slutar med patientens död.

Muskelsvaghet ses i många blodsjukdomar. Dessa inkluderar leukemi eller myeloid leukemi. Dessa symtom kan signalera reumatism..

Vid somatiska sjukdomar - njursvikt, amyloidos - det vill säga allvarliga metaboliska förändringar som leder till bildning och avsättning av ämnen som är farliga för oss i vävnader, Crohns sjukdom, som är en patologi i matsmältningssystemet, cancer tumörer.

Sjukdomar i det endokrina systemet visar sig genom svaghet, dåsighet. Dessa är störningar i hormonreglering, som är en allvarlig patologi..

Det kan också vara sjukdomar i nervsystemet - neurasteni, depression, organiska lesioner, till exempel epilepsi.

Traditionella behandlingsmetoder

Innan behandlingen påbörjas är det nödvändigt att noggrant fastställa orsaken till uppkomsten av yrsel, liksom svaghet i extremiteterna. Med smärta i kalvarna rekommenderas att sluta röka och alkohol, försöka hålla optimal vikt, äta bra, organisera ditt arbete och vila korrekt.

Sund sömn och regelbundna promenader är ett måste. Det bör inte heller finnas någon spänning i kalvarna. Behandling av ett smärtsamt tillstånd med VSD består i snabb diagnos. Efter det är det värt att börja öka stressmotståndet, bringa det endokrina systemet tillbaka till det normala och ta ett test för tumörmarkörer.

Statistik visar att endast 10% av patienterna har allvarliga sjukdomar, resten är offer för trötthet. För att förhindra uppkomsten av oönskade symtom måste du därför följa följande rekommendationer:

 • göra en balanserad diet;
 • sova minst 8 timmar om dagen;
 • vila efter arbete av något slag;
 • med hjälp av gymnastik, håll kroppen i god form;
 • kontrollera blodtrycket;
 • genomföra snabb behandling av identifierade sjukdomar;
 • göra återställande terapi.

Fysioterapi har en utmärkt positiv effekt på människokroppen. Specifika förfaranden och rekommendationer kan ges av den behandlande läkaren. Behandling av yrsel och sjukdom kan baseras på massage, akupunktur, zonterapi. En uppsättning förfaranden, tillsammans med uppfyllandet av läkarens recept, kan förbättra välbefinnandet och lindra åkommor.

Det finns många orsaker till svaghet och yrsel. Det viktigaste är att upptäcka dem i tid, och dessutom att korrekt diagnostisera den utvecklande sjukdomen.

Innan behandlingen påbörjas måste du konsultera en läkare som kommer att göra en noggrann diagnos av sjukdomen och fastställa orsaken. Om symtomen orsakas av myasthenia gravis kan denna sjukdom, som andra autoimmuna sjukdomar, inte studeras fullt ut. Det är omöjligt att förskriva ett specifikt läkemedel och helt utrota sjukdomen.

Neuropatologundersökning, samråd med en kardiolog och en bra endokrinolog är nödvändig. När det gäller medicinska förfaranden kan det efter en noggrann undersökning finnas:

 • manuell terapi;
 • normalisering av kosten;
 • läkemedel för att normalisera blodcirkulationen och eliminera smärta;
 • gymnastik;
 • läkemedel mot dåligt kolesterol;
 • massage;
 • vitaminkomplex;
 • akupunktur;
 • vakuumterapi;
 • hirudotherapy.

Allvarliga endokrina patologier och kärlsjukdomar botas ofta endast genom operation. Efter operationen återställs blodcirkulationen i lemmarna och ledningen av nervändarna.

Grundläggande terapeutiska principer för svimhet och yrsel

Det första steget är alltid att bestämma grundorsaken till sjukdomen och sedan behandla den. Terapi bör främst fokusera på den faktor som orsakar symtomen.

effekter

Svaghet i händerna är ett symptom på ett brett spektrum av sjukdomar i olika organ och system, vilket förvärrar det allmänna tillståndet, minskar patientens aktivitetsnivå. Oönskade konsekvenser är förknippade med orsakerna till svaghet. Så, i avsaknad av behandling under tillståndet före stroke, påverkas hjärnan, som ett resultat - hjärnödem, förlamning, minnesförlust, nedsatt motorisk förmåga inträffar, i värsta fall inträffar döden. Patienter som lider av myastenia gravis löper risk för andningsfel, svälja, förändringar i rytmen i hjärtkontraktioner. Svaghet mot bakgrund av störningar i det endokrinologiska systemet är farligt av takykardi, dysfunktion i könsområdet, menstruations oregelbundenhet och infertilitet hos kvinnor.

Orsaker till symptomet

Oftast vänder sig patienter som har svaghetsproblem i benen till en ortoped, som kanske inte upptäcker kränkningar. Till att börja med måste patienten träffa en terapeut och först då, enligt hans vägledning, gå till behandling med smala specialister. Detta beror på det faktum att symptomen åtföljer många sjukdomar..

2 Sjukdomar som orsakar ett obehagligt symptom

Ganska ofta är svaghet i armarna en signal från kroppen om ett förestående slag. Så snart det finns allvarliga störningar i blodflödet, är detta symptom en av de första som dyker upp. En sida påverkas oftast. Svaghet i vänster arm orsakar ett höger-sidigt slag. Patologi för hjärnans vänstra halvkula framkallar svaghet i höger hand. I många fall känns samma symtom i nedre extremiteterna..

Dessutom finns det ett brott mot tal och samordning av rörelser, patienten kan klaga på huvudvärk och yrsel, mörkare ögon, kräkningar och illamående. Vid akut stroke är det nödvändigt att snabbt leverera patienten till sjukhuset. Om behandlingen inte startas i tid kan tillståndet förvärras dramatiskt och till och med leda till dödsfall..

Svaghet i extremiteterna på vänster sida kan också indikera problem med hjärt-kärlsystemet, störningar i njurarnas och mjälten, utvecklingen av vaskulär dystoni, problem med ryggraden.

Det är mycket vanligare att höra klagomål på sjukdom i höger hand. Detta kan orsakas av skoliose, en krökning i ryggraden. Felaktig positionering av ryggkotorna leder till klämning av nervändarna och provoserar handens svaghet och domningar.

Bland orsakerna till svaghet i händerna, stickningar, partiell förlust av känsla och försämrade motorfunktioner, noterar vissa experter olika skador på ryggmärgen till följd av dess kompression. Exempelvis orsakas förlust av styrka i händerna vid osteokondros orsakad av komprimering av livmoderhalsen. Samma symtom observeras vid utvecklingen av cervikal spondylos. Denna patologi kännetecknas av bildandet av benväxter runt ryggkotorna..

Ensidig svaghet i armen observeras med radikulopati, en sjukdom orsakad av skador på nervrötterna. Denna patologi har ytterligare tecken. Dess utveckling åtföljs av smärta i nacken, överförs till höger eller vänster arm. Ofta är det inte bara en minskning i styrka i lemmarna, utan också en kränkning av deras känslighet.

Oftast kan utvecklingen av sjukdomen provoseras av kraftig fysisk ansträngning eller skada. Starten är antingen akut eller gradvis. Vid det första tecknet måste du konsultera en neurolog eller neurolog. Förutom läkemedelsbehandling kommer läkaren att rekommendera massage, fysioterapi och träningsterapi. Utför en läkemedelsblockad vid behov.

En gradvis ökning av svaghet i händerna är karakteristisk för polyneuropati - flera lesioner i det perifera nervsystemet. Även om det akuta stadiet i utvecklingen av sjukdomen också är möjligt. Förutom huvudsymtomet observeras svår smärta i övre och nedre extremiteterna, känsligheten försämras.

Behandling av patologi är baserad på att eliminera den underliggande orsaken och etablera kontroll över patientens allmänna tillstånd. Förutom att du besöker en neurolog och neurolog, behöver du också en endokrinologkonsultation. Om patienten klagar över svår smärta, föreskrivs han komplex behandling, inklusive smärtstillande. Fysioterapi, fysioterapi och massage kommer definitivt att förskrivas.

Svaghet i armarna kan orsakas av myasthenia gravis, en neuromuskulär sjukdom som kännetecknas av onormalt snabb trötthet. De viktigaste symtomen på denna sjukdom utvecklas efter långvarig och tung fysisk ansträngning förknippad med konstant flexion och förlängning av händer och armar. Muskler börjar "tröttna" och slutar svara. I de svåraste fallen förekommer förlamning.

Vila är avgörande för att fullständigt återställa muskelfunktionen. Som regel försvinner alla obehagliga symtom efter en god vila. Men efter en kort tid kan sjukdomen påminna om sig själv. En obehaglig egenskap med denna patologi är att den kan utvecklas snabbt, vilket i vissa fall leder till myasteniska kriser, åtföljt av svår svaghet i musklerna..

Svaghet i muskler: vad är det förknippat med?

Vad orsakar muskelsvaghet i armar och ben? Orsakerna till detta obehagliga fenomen kan döljas i utvecklingen av många sjukdomar. Men ofta talar detta tillstånd om patologier som:

 • diabetes;
 • proteinbrist i kroppen;
 • störning i elektrolytmetabolism;
 • anemi eller hypovitaminos;
 • en inflammatorisk process som förekommer i vilket organ som helst;
 • dehydrering av kroppen;
 • närvaron av reumatoid artrit;
 • penetration av infektion i kroppen;
 • neurologisk patologi;
 • exponering för giftiga ämnen eller förgiftning;
 • missbruk av vissa mediciner;
 • sjukdomar i sköldkörteln med metaboliska störningar;
 • astheniskt syndrom;
 • känslomässig överbelastning och upplevde stressiga situationer.

Etiologisk lista

Hela listan med etiologiska faktorer kan delas in i två stora grupper:

Den första varianten av muskelsvaghet i övre extremiteter är möjlig i följande situationer:

 1. Att hålla dem under lång tid över hjärtat. Därefter regresserar svagheten i musklerna inom några minuter när de återgår till ett normalt läge..
 2. En kraftig förändring i omgivningstemperatur (långvarig exponering för kyla, följt av ett kraftigt fall i ett rum med hög temperatur).

Det andra alternativet är möjligt med följande patologiska processer (utveckla eller aktivera befintliga):

 1. Diabetes.
 2. Proteinbrist i kroppen.
 3. Störning av innervering eller blodtillförsel till vävnaderna i extremiteten, till exempel till följd av långvarig kompression av ett kärl eller nerv (i ett obekvämt läge). Ofta kombineras denna manifestation med mindre smärta och skakningar i händerna..

 • Olika sjukdomar i sköldkörteln. I detta fall är skakning det allra första symptomet på utvecklingen av körtelpatologi..
 • Aktivering av reumatoid artrit.
 • neuropatologi.
 • Inflammatoriska processer i ligamentformiga apparater för artroskopplingar (senebeteckning, etc.). Här förvärras svagheten av upprepade rörelser. Det kombineras med smärta. Detta är främst professionella patologier (tennisspelare, etc.)
 • Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt skakning och svaghet i vänster hand. Detta symptom är ett av de första inom kardiovaskulär patologi, VSD och stroke..
 • Myoweakness och tremor i höger hand kan indikera skada på höger neuro rötter i osteochondrosis, hernial utsprång i ryggkotorna. Tecken är både permanenta och periodiska.
 • Spondylos (myositet i kombination med mindre smärta).
 • Brachial plexus neurofiberskador.
 • Osteokondros och hernial utsprång på ryggskivan.
 • Sällsynta patologier i form av amyotrofisk lateral skleros, akut polyradikulonurit, ryggradsamyotrofi, myastenia gravis, etc..
 • Svaghet i händernas muskler är ett direkt symptom, inte en nosologisk enhet. Samtidigt med den visas en symptomatisk bild av sjukdomen som var provokatören för dess utseende. Muskulös atoni kan åtföljas av:

  • smärta i handen eller i ryggen;
  • yrsel;
  • oförmåga att fullständigt utföra motoriska handlingar med handen;
  • svullnad i området för ledleden;
  • i sällsynta fall med ökad hudtemperatur.

  Alarmstatistik

  Experter säger att myasthenia gravis blir yngre. Och denna diagnos hittas alltmer hos unga, vars ålder inte har nått 20 år. Statistiken stöds av dålig ekologi, stressnivåer och svag immunitet. Myasthenia gravis kan vara både hos ungdomar och medelålders människor, och så vid stigande.

  Medfödda myastenia gravis är faktiskt en ganska gynnsam situation. Oftast beror detta på att mamman som födde i en tidig ålder eller under graviditeten led av myasthenia gravis. Antikropparna som finns i modern har korsat moderkakan, och under de första månaderna kan dessa antikroppar orsaka svaghet hos den nyfödda. Med korrekt och snabb diagnos av sjukdomen, i 95% av fallen kan barnet botas av sjukdomen, och de efterföljande levnadsåren passerar utan sådana problem.

  De kliniska symtomen som patienten kan drabbas av kan vara följande:

  1. Muskeltrötthet.
  2. Utseendet på muskeltrötthet utan smärta och sensoriska störningar.

  Behandling av myasthenia gravis inkluderar:

  • Klinisk undersökning.
  • Proserintest.
  • Elektromyografisk undersökning.

  Behandling av myasthenia gravis kan vara konservativ och kirurgisk

  1. Konservativ behandling inkluderar kompensation för neuromuskulär överföring och undertryckande av immunsvaret.
  2. Den kirurgiska metoden för behandling är tymektomi.

  5 sätt att snabbt rensa grov hud från dina klackar

  Mekanism för svaghet i benen, armarna och yrsel

  De vanligaste orsakerna till svaghet i benen är:

  • lång vistelse i stående position;
  • långa promenader eller fel skor;
  • fasta för viktminskning;
  • nyligen överförde infektionssjukdomar och virussjukdomar.

  Men samma symtom kan också indikera allvarligare sjukdomar. Detta gäller främst äldre. De har svaghet i lemmarna, vilket kan indikera muskelvävnadsatrofi eller cirkulationsstörningar..

  Orsakerna till svaghet i armar och ben, som åtföljs av en störning i hjärnan och nervsystemet, är ofta förknippade med sjukdomar i ryggraden.

  Myasthenia gravis. Hur man övervinner muskelsvaghet (video)

  Videon berättar om muskelsvaghet, vad den är och orsakerna till dess förekomst. Hur man hanterar ett fenomen som myasthenia gravis. Och vad är konsekvenserna av bristen på snabb behandling.

  Oberoende sätt att slåss

  • Det är värt att koppla av;
  • Du kan göra en handmassage själv;
  • Gnid tempel och nackområdet för att lindra nypning och förbättra blodcirkulationen
  • Det är bra att göra kontrasterande vattenbehandlingar för händer och för hela kroppen;
  • Drick ett avkok av kamomill, mynta, citronmelisse och valerian eller pionstinktur;
  • Du kan göra gymnastik hemma;
  • Försök att sova i ett bekvämt läge så att händerna inte får domningar;
  • Lyft inte för tung last;
  • Eliminera tunga belastningar på armar, nacken och ryggraden;
  • Besök terapeuten var sjätte månad och utför diagnostik regelbundet;
  • Mät ditt blodsocker minst en gång i månaden;
  • Besök en kardiolog en gång om året;
  • Besök poolen, det hjälper till att ge fysisk aktivitet utan komplikationer i ryggraden;
  • Om det finns övervikt, är det bättre att bli av med den;
  • Försök att vara utomhus mer;
  • Undvik stress och nervös belastning.

  Svaghet i lemmarna åtföljd av domningar

  Ett tillstånd där det finns svaghet i lemmarna, liksom deras domningar, kan indikera en förestående förkylning eller annan infektionssjukdom. Dessutom noteras ofta ett liknande fenomen med dålig sömn, otillräcklig näring och överarbete..

  Om lemmarna blir svaga gradvis och svaghet uppträder i dem (till exempel över en vecka, månad eller till och med ett år), kan vi prata om skador på ryggmärgen, hjärnan eller neuromuskulära systemet. I sådana fall är en medicinsk undersökning nödvändig..

  Det bör också sägas att symtomen i fråga mycket ofta indikerar sjukdomar i muskel- och skelettsystemet, inbegripet intervertebrala skivor, ryggraden, benen och lederna. Ett liknande tillstånd kan också uppstå efter en ryggskada..

  Första åtgärder för svår yrsel och svaghet

  Med svår svaghet och yrsel hjälper följande åtgärder:

  • ta det lugnt;
  • sitta eller ligga;
  • mäta blodtryck;
  • stäng ögonen, försök att fokusera på en specifik punkt;
  • om munnen är torr, dricka ett glas vatten.

  Viktig! Om symtom kombineras med talstörningar, klumpighet i lemmarna, dubbelsyn, domningar i händer, fötter eller andra sensoriska problem, ring omedelbart en ambulans.!

  De vanligaste orsakerna

  Allvarlig svaghet i armar och ben, vars orsaker har beskrivits ovan, orsakar stor obehag för patienten. När allt kommer omkring kan ett sådant tillstånd överraska en person (till exempel på gatan, köra bil, på jobbet osv.). Därför är det nödvändigt att identifiera orsaken till detta fenomen..

  Ovanför berättade vi om varför svaghet i armar och ben kan uppstå. Skälen till att vi har listat är långt ifrån de enda. Enligt experter kan detta tillstånd också uppstå i närvaro av sjukdomar och tillstånd såsom:

  • lumbal osteochondrosis;
  • ryggbråck i ryggraden;
  • lumbago;
  • menstruation, graviditet:
  • klimakteriet;
  • hormonella förändringar (till exempel under puberteten och före menstruationen);
  • endokrina sjukdomar (sköldkörtelpatologi, diabetes);
  • upplevelser, nervös stress, kroniskt trötthetssyndrom.

  Det bör också sägas att det kan finnas många skäl till utvecklingen av svaghet i lemmarna. Därför är det oerhört viktigt att diagnostisera alla möjliga patologier..

  Sjukdomar i centrala nervsystemet

  Sjukdomar och skador i hjärnan orsakar en mängd olika störningar. Orsaken till svaghet kan vara tumörer, intrakraniell hypertoni, multipel skleros, infektioner - meningit, araknoidit, encefalit.

  Svaghet i benen manifesterar sig som ankyloserande spondylit eller ankyloserande spondylit (ryggradsfusion), sklerodermi ("förtjockning" av bindväv) och andra kroniska systemiska sjukdomar.

  De viktigaste tecknen på myasthenia gravis med svindel

  Kronisk svår patologi, manifesteras av muskelsvaghet och yrsel. Sjukdomen har en progressiv långsam kurs. Den huvudsakliga riskgruppen är barn.

  Symtom på myasthenia gravis kan vara av annan karaktär. Sjukdomen kan manifestera sig i följande karakteristiska tecken:

  1. Anfall av svindel, illamående.
  2. Svårt att andas.
  3. Kvävning, brist på luft.
  4. Frossa, plötslig feber.
  5. Svaga ben, ostadighet när du går.
  6. Takykardiaattacker.
  7. Vadade undre extremiteter.
  8. Fasthet, frossa från vissa delar av kroppen.
  9. Avföringsstörning.
  10. Bröstsmärta.
  11. desorientering.
  12. Ett tillstånd av rädsla.
  13. Skräck, förlust av lugn.

  Denna symptomatologi kan inte leda till döden, men den kan komplicera en persons liv. För behandling av panikattacker används speciella läkemedel som väljs med hänsyn till människors hälsa i allmänhet, arten av myasthenia gravis.

  Up